Turistički forum „Upravljanje turizmom“ održan u Čitluku

Turistički forum „Upravljanje turizmom“ održan je jučer u Hotelu Brotnjo. Sajam je bio doprinos Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru turističko-kulturno-gospodarstvenoj manifestaciji Dani berbe grožđa, u sklopu čijeg programa je i održan, a predavači na drugom turističkom forumu ove tradicionalne rujanske manifestacije koja slavi mukotrpan rad vinogradara i vinara bili su: dr. sc. Ivan Madžar i doc. dr. sc. Marija Valčić.

Dr. sc. Ivan Madžar, profesor sa Fakulteta prirodoslovnih-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, u svom je izlaganju nazočnima predočio zanimljive podatke o novim oblicima smještaja u turizmu.

– U sklopu drugog turističkog foruma na manifestaciji „Dani berbe grožđa – Brotnjo 2019.“ jedna od tema je bila i novi smještajni oblici u turizmu. Hercegovina je u trokutu jakih turističkih destinacija Međugorje – Dubrovnik – Split i ima vrlo veliki potencijal. Također, razgovarali smo o mogućnost formiranja novih oblika smještaja sukladno novim trendovima sve veće potražnje u novim smještajnim i drugim elementima koje traži suvremeni turist. Hercegovina je još uvijek van velikih obitelji kada je riječ o turoperatorima, ali u skoro vrijeme će se i to promijeniti i moramo biti spremni prihvatiti nove zahtjeve turističkog tržišta koji se svakodnevno stavljaju pred prostor Hercegovine – kazao je u izjavi za novinare prof. Madžar.

Uz prof. Madžara veliki doprinos foruma dala je i doc. dr. sc. Marija Valčić, autorica knjige „Turizam i kultura“, knjige „Hrvatska umjetnost u europskom kontekstu“ i mnogih znanstvenih i stručnih radova. Njezini istraživački interesi, vezani uz područje strateškog menadžmenta i marketinga sa specijalizacijom u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, uključujući industriju turizma, kulturu, baštinu, kulturni turizam i ekonomsku valorizaciju baštine, te je stoga gospođa Valčić za temu svog izlaganja jučer imala razvojne strategije u području turizma.

– Pojam strategije je zapravo poznat većini stručnjaka koji se bave ili su iz područja ekonomije i turizma. To nije nešto novo. Pokušala sam prikazati razvojne momente u strategijama i zapravo ona mjesta na kojima se spotičemo kada radimo određene strategije. Turizam je specifičan, naravno. Tvrdim i dalje da osim raznih oblika turizma prevladava razmišljanje da je turizam jedino i jedinstveni kulturni turizam te da drugog turizma zapravo i nema. Objasnila sam u najširoj definiciji što je kultura, a dosadašnjim radom na strategijama i sa svim mogućnostima sa kojima se razvijam i napredujem u izradi strategija mogu kazati da smo došli do trenutka kada, zbog globalizacije i zbog toga što ICT sektor se sve više razvija i nameće u sva područja, pa tako i u područje turizma, moramo nužno razmisliti i uključiti ideju stvaranja pametne destinacije. Danas se pojavljuju turisti koje nazivamo pametnim turistima. Pametan turist koji želi boraviti u pametnoj destinaciji ima apsolutno neke druge potrebe nego što je to do jučer trebao turizam – izjavila je doc. dr. sc. Marija Valčić.

Nakon što su predavači održali predavanja i odgovorili na pitanja nazočnih, Predrag Smoljan, predsjednik OO 64. Dana berbe grožđa, zahvalio je predavačima i Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti te uručio prigodne zahvalnice pripremljene za ovu prigodu.